27 June 2024

Ungarn lanserer prioriteringer for formannskapet

1 juli overtar Ungarn formannskapet i EU fra Belgia.

Nå har de lansert prioriteringene sine – sammen med slagordet «Make Europe Great Again».

Orban og gjengen i Budapest har muligens tjuvlånt litt inspirasjon fra den tidligere amerikanske presidenten, Donald Trump, som reiste land og strand med det velkjente slagordet «Make America Great Again».

Hva er formannskapet?

Formannskapet innebærer at Ungarn får makt til å sette saker på dagsordenen til ministermøter og lede møtene.

De får også ansvar for å meisle fram kompromisser mellom EU-landene og mellom EUs ministerråd og EU-parlamentet. Slik får man en mulighet til å drive fram utviklingen i den retningen man ønsker, skriver NTB.

Flere bekymringer

Det har vært knyttet bekymring til hva Ungarerne vil ta seg til når de kommer bak spakene. Dette skyldes den pågående konflikten mellom Ungarns høyrevridde regjering og EU, hvor det har vært mye trøbbel rundt rettsstaten og EUs verdier.

Ungarn betegnes også gjerne som det mest russiskvennlige – og Trump-vennlige – av EU-landene. De har også fått et tettere forhold til Kina i senere tid.

Totalsummen her gjør mang en EU-politiker i bekymret. Men Ungarn benekter at formannskapet vil by på trøbbel.  

– Vi kommer til å være en ærlig mekler og samarbeide lojalt med alle medlemsstater og de europeiske institusjonene. Men vi representerer et veldig tydelig europeisk alternativ, og det kommer også til å vise seg, sa den Ungarske EU-ministeren János Bóka på en pressekonferasne.

Prioriteringene:

1. Konkurransedyktighet

Det ungarske presidentskapet vil fokusere på en New European Competitiveness Deal, som skal forbedre EUs produktivitet og konkurranseevne med sikte på å gjenopprette økonomisk vekst, støtte små og mellomstore bedrifter og fremme den grønne og digitale omstillingen for bærekraftig utvikling.

2. Forsvar

Med erkjennelsen av behovet for at EU styrker militær og forsvar, i en verden preget av konflikter, vil det ungarske presidentskapet prioritere å styrke den europeiske forsvarsteknologien, forsvarsindustrien, og forbedre forsvarsanskaffelsessamarbeidet mellom medlemslandene.

3. Utvidelsespolitikk

Det ungarske presidentskapet vil opprettholde en meritbasert og balansert utvidelsespolitikk for å integrere Vest-Balkan, og dermed styrke EUs økonomiske, sikkerhetsmessige og geopolitiske landskap gjennom økt regionalt samarbeid.

4. Bekjempelse av ulovlig migrasjon

For å håndtere migrasjonstrykket vil det ungarske presidentskapet fokusere på å styrke samarbeidet med grenseland og transittland, forbedre beskyttelsen av EUs yttergrenser og implementere effektive retur- og asylmekanismer.

5. Samhørighetspolitikk

Ungarn vil redusere regionale forskjeller og sikre økonomisk, sosial og territoriell samhørighet. Samtidig vil de fremme konkurranseevnen og sysselsetting gjennom debatter om samhørighetspolitikken. 

6. En bonde-sentrert landbrukspolitikk i EU

Det ungarske presidentskapet vil gå inn for en landbrukspolitikk som setter bonden i sentrum, og som balanserer målene i den europeiske grønne avtalen med behovet for stabile marked og sikre levekår for europeiske bønder.

7. Demografiske utfordringer

Det ungarske presidentskapet vil sette fokus på demografiske utfordringer som eldrebølge, mangel på arbeidskraft, bærekraften i velferdssystemene. De ønsker også å ta i bruk kommisjonens demografiverktøykasse for å finne effektive løsninger.

ShareAuthor

Håkon Langeland