11 January 2018

Ungdomsaktører i Rogaland får støtte av Erasmus+: Aktiv Ungdom

eu-flag-erasmus_vect_pos-e1498045550334

I 2017 fikk Godalen VGS, Stavanger kommune og Førre Aksdal KFUK-KFUM finansieringsstøtte gjennom Erasmus+: Aktiv Ungdom, som har til hensikt å styrke europeisk frivillig arbeid.

Tilsammen er over en 1,5 million norske kroner bevilget fra EU-ordningen Erasmus+: Aktiv Ungdom til de forskjellige prosjektene i Rogaland.

Prosjektet i Goddalen VGS tar sikte på å hjelpe unge flyktninger på skolen ved hjelp av nye arbeidsmetoder.

Førre Aksdal KFUK-KFUM og Stavanger kommune deltar i prosjektene gjennom Den europeiske volontørtjenesten , som gir ungdom mulighet til å jobbe frivillig i hele Europa. De frivillige som kommer til Stavanger kommune og Førre Aksdal KFUK-KFUM skal jobbe med kulturelle tilbud og aktiviteter til lokal ungdom.

Les mer om prosjektet i Førre Aksdal KFUK-KFUM her
Les mer om prosjektet i Stavanger kommune her

Erasmus+

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Ungdomsdelen av programmet, Erasmus+: Aktiv Ungdom, støtter prosjekter med ungdom (13-30) og de som jobber med ungdom. Les mer her.

 

Share