20 December 2012

Ungdomsutveksling – norsk partner søkes til seilprosjekt (Aktiv Ungdom programmet)

seiling

Den nederlandske seilforeningen søker norsk senderorganisasjon til et utvekslingsprosjekt der ungdommer fra forskjellige land seiler sammen i tre uker.

Prosjektet har vært støttet av EU-midler gjennom Aktiv ungdom-programmet siden 2004 og involverer årlig 36 ungdommer (såkalte trainee’s) i alderen 15-25 år fra Danmark, Finland, Norge, Nederland, Storbritannia og Tyskland. EU-støtten bidrar til å senke deltakeravgiften. Prosjektet trenger altså en norsk sponsor eller partner til årets søknad. Dersom en norsk partner deltar, får seks norske ungdommer muligheten til å delta i utvekslingen.

Hvem kan være sponsor/partner?
Alle ikke-kommersielle foreninger og organisasjoner kan være partner, kommuner og fylkeskommune inkludert.

Hva koster det å delta som sponsor/partner?
Det koster ingenting å være prosjektpartner, i utgangspunktet trenger prosjektsamarbeidet kun et offisielt kontaktpunkt i Norge. Den nederlandske prosjektlederen vil utarbeide prosjektsøknaden og stå for organisering og gjennomføring av prosjektet i samarbeid med den danske seilforeningen.

Dersom du eller din arbeidsgiver finner dette interessant, se vedlagte prosjektbeskrivelse samt partnerskjemaet som eventuelt må fylles ut. For partnere er det sidene 16,17,18,19,20 som skal fylles inn.

For ytterligere spørsmål, kontakt prosjektleder Janine Scheele i den nederlandske seilforeningen: janine@seasailtraining.com, Mob: +31 652638342

Share