31 October 2016

Urban Agenda – samarbeid for å løse storbyutfordringer

urban-agendaTidligere i år ble den såkalte Amsterdam-pakten signert under et ministerrådsmøte i den nederlandske hovedstaden. Pakten etablerte EUs Urbane Agenda (UAEU), som skal bidra til å løse en rekke utfordringer Europas byer står ovenfor. UAEU tilbyr ingen direkte finansiering, men skal fungere som samarbeidsplattform hvor man kan utveksle kunnskap, utnytte ressurser og forbedre regelverk for byer og urbane områder. Plattformen er også åpen for deltakelse fra norske aktører.

UAEU har identifisert 12 prioriteringsområder. For hvert av disse skal det etableres et partnerskap, som skal utarbeide forslag til bedre lovgivning og målrettet finansiering, samt bidra med kunnskapsutveksling. Både europeiske byer, regioner og medlemsland på departementsnivå kan delta i partnerskapene. EU-institusjonene vil også være representert i disse. En koordinator vil være ansvarlig for å lede arbeidet innen hvert partnerskap, som vil ha en varighet på 2-3 år.

Gjennom UAEU har man så langt etablert 8 partnerskap. Fire av disse har allerede startet sitt arbeid, mens fire vil ha oppstart i desember. Partnerskapene og koordinatorer er gjengitt nedenfor:

  • inkludering av flyktninger og migranter. Amsterdam. Startet 
  • luftkvalitet. Nederland. Startet
  • urban fattigdom. Belgia og FrankrikeStartet
  • boligpolitikk. SlovakiaStartet
  • kretsløpsøkonomien. Oslo
  • jobber og ferdigheter. Romania, Rotterdam og Jelgava
  • urban mobilitet. Tsjekkia og Karlsruhe
  • digital overgang. Estland, Oulu og Sofia

I løpet av vårhalvåret 2017 vil det være mulig å melde interesse for partnerskapsdeltakelse rundt UAEUs fire resterende prioriteringsområder: klimatilpasning, overgang til grønnere energi, bærekraftig bruk av land og naturbaserte løsninger, samt innovative og ansvarlige offentlige anskaffelser.

Selv om hvert partnerskap har begrensninger rundt antall deltakere, så vil det være mulig for eksterne aktører å bidra i, samt holdes orientert om, partnerskapenes arbeid. Europakommisjonen vil opprette en digital portal i begynnelsen av 2017 beregnet på aktører som er interessert i UAEUs arbeid.

Du kan lese mer om EUs Urbane Agenda her, og om de aktuelle partnerskapene på denne siden. Se også artikkel hos Osloregionens Europakontor om Oslos lederrolle i partnerskapet om kretsløpsøkonomien.
Ta gjerne kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom du ønsker mer informasjon om UAEU.

 

Share