20 April 2013

Utlysning – Marco Polo programmet

utlysning

Siste utlysning i Marco-Polo programmet er nå lansert – bruk muligheten!

Siste utlysning under Marco Polo programmet slik vi kjenner det, ble lansert 26. mars. I følge Samferdselsdepartementet foreligger ingen konkrete planer om videreføring av Marco Polo i neste programperiode, og norske aktører oppfordres til å benytte muligheten til å søke om støtte i år.

Målet med programmet  er å legge til rette for et mer miljøvennlig godstransportsystem. Programmet bidrar med økonomisk oppstartsstøtte til nye transportløsninger som muliggjør overføring av godstransport  fra vei til sjø, jernbane eller indre vannveier.

Prioriteringer under årets utlysning, er miljøvennlige maritime prosjekt, indre vannveier og vise typer jernbaneprosjekt (single wagon loads).  Årets budsjett er på 66,7 millioner euro.

Les mer om utlysningen her. Søknadsfristen er 23. august 2013.

Share