4 February 2013

Utlysning norsk-estniskt forskningssamarbete

width_650.height_300.mode_FillAreaWithCrop.pos_Default.color_White

Norska och estniska forskare kan söka medel för gemensam forskning från EØS-medlen. Sista ansökningsdatum är 14 mars 2013.

Inom ramen för  EØS-medlen är över 750 miljoner NOK öronmarkta för forskningssamarbete mellan Norge och flera olika mottagarlander. Senare i år kommer liknande utlysningar för sammarbete med Tjekien, Lettland, Ungern och Rumänien.

Förutom norska och estniska forskare kan även forskare från andra länder inkluderas i projekten. Anslag kan sökas för forskning inom många olika akademiska discipliner.

Utlysningen finns att läsa här

Projektpartnersök finner du här

Kontakt person: Aleksandra Witczak Haugstad, Forskningsrådet

Källa: Norska EU delegasjonen

Share