3 January 2013

Utlysningen av medel inom EUs hälsoprogram

HEALTH

The Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) har publicerat utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram. Budgeten för 2013 års hälsoprogram är 55. 509. 000 EUR. Sista ansökningsdatum är 22 mars 2013.

EU:s Hälsoprogram har tre huvudmål:

  • Att arbeta hälsofrämjande och minska ojämlikheter i hälsa
  • Att ta fram och sprida ny information och kunskap om hälsa
  • Att öka medborgarnas trygghet och säkerhet i fråga om gränsöverskridande hälsohot

Utlysningen baseras på arbetsplanen för 2013 som publicerades den 8 december 2012. Arbetsplanen  fastställer de årliga prioriteringarna för genomförandet av EU:s hälsoprogram.

Huvudprioriteringar i arbetsplanen för 2013 är:

  • ett aktivt och hälsosamt åldrande med fokus på kroniska sjukdomar
  • effektiva sätt att investera i hälsa, även vårdpersonal
  • patienträttigheter och säkerhet
  • råd och information med särskilt fokus på hållbara hälsosystem

Utlysningen av medel gäller fyra olika finansieringsåtgärder: joint actions, operating grants, projekt och konferenser.

Ytterligare information och vägledning finns tillgänglig på EAHC:s hemsida.Där finns även en förtäckning över tidigare finaniserade projekt samt möjligehet att söka efter projektpartners.

Informationsträff om utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram

Helsedirektoratet och Den europeiske unions delegasjon til Norge arrangerar den 11 januari ett informationsseminarium i Oslo om utlysningen av medel för 2013 inom EU:s hälsoprogram. Mer information om detta finns här

Share