16 June 2021

Utlysningene i Horisont Europa er endelig her!

Arbeidsprogrammene og utlysningene for klyngene i Horisont Europa er nå offentliggjort. Allerede 22. juni kan søknader sendes inn. Med et budsjett på 14,7 milliarder euro i første periode skal den grønne- og digitale omstillingen akselereres!

Horisont Europa skal levere klimanøytralitet og vise digital ledelse
Hovedarbeidsprogrammet til Horisont Europa for perioden 2021-2022, som skisserer målene og de spesifikke temaområdene (klyngene), vil motta totalt 14,7 milliarder euro i finansiering.

Mer enn 40% – rundt 5,8 milliarder euro totalt – vil bli investert i forskning og innovasjon for å støtte European Green Deal og EUs forpliktelse til å gjøre EU til verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050.

Det er ulike prosjekttyper som lyses ut. Noen er forskningsrettet, og andre handler om innovasjon, demonstrering og implementering. Andre utlysninger retter seg mot å etablere internasjonale nettverk.

Se arbeidsprogram med utlysninger i de ulike klyngene under:

Andre Horisont Europa-arbeidsprogram som ble publisert i dag:

Neste steg
EUs søknadsportal åpner 22. juni. På grunn av forsinkelser er det verdt å merke seg at søknadsfristene i den første runden er korte.

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene, som finner sted digitalt 23.-24. juni, markerer anledningen til å diskutere Horisont Europa med beslutningstakere, forskere, innovatører og innbyggere.

Horisont Europa informasjonsdager 28. juni til 9. juli
Vi vil også minne om Kommisjonens infodager om Horisont Europa som finner sted 28. juni til 9. juli 2021. Der skal Kommisjonen gi potensielle søkere og andre interessenter informasjon om Horisont Europa, og muligheten til å stille spørsmål om programmet.

Hele ni tema er viet til klyngene eller andre konkrete deler av programmet. Hver dag består av et spennende program, med eksklusive diskusjoner og praktiske workshops.

Vurderer du deltakelse i Horisont Europa, eller ønsker du å lære mer? Sjekk ut programmet!

Ta kontakt med Stavangerregionens Europakontor dersom det er spørsmål om mulighetene som ligger i Horisont Europa!

  • Les Kommisjonens pressemelding her.
  • Finn oversikten av Horisont Europa i Kommisjonens Funding & tender-portal her.

Share