3 March 2021

Vaksinepass? EU-debatten om de uavklarte spørsmålene

I det siste har det i Norge og i EU vært flere diskusjoner om vaksinepass som “grønt kort” til å igjen ferdes fritt. Europakommisjonen foreslår digitale vaksinepass for reising, der målet er å sette en felles retning mot Europas åpning av grensene. Det er mange uavklarte spørsmål, blant annet knyttet til ikke-diskriminering, digitale løsninger, etikk, og personvern.

Foto: Visegrad Insight

Kommisjonens forslag til vaksinesertifikat
I mars vil Kommisjonen legge frem et lovgivningsforslag om et digitalt vaksinesertifikat, eller vaksinepass, kalt Digital Green Pass, som viser at den reisende har blitt vaksinert mot covid-19. Kommisjonens mål er å gradvis gjøre EUs befolkning i stand til å bevege seg trygt i EU og i verden, når det gjelder reising i forbindelse med både jobb og fritid.

For at vaksinepasset skal forhindre diskriminering, må passet også inkludere annen informasjon, for eksempel resultater fra nylige Covid-19-tester eller bevis på immunitet.

Delte meninger i Europa
Flere EU land stiller seg positive til en vaksinepass-ordning. Mange EU-ledere har drevet aktivt lobbyarbeid for et vaksinepass. Spania, Italia og Hellas, som blant andre har en økonomi som er særlig avhengig av turisme, ser spesielt positivt på forslaget om vaksinepass, da det vil åpne opp for turisme igjen. En nylig undersøkelse gjort av NRK, viser at 6 av 10 i Norge er positive til vaksinepass. Helsedepartementet har informert om at de jobber med å finne en løsning.

Der er dog flere sider av saken, og flere land stiller seg også kritiske til en slik ordning, der bekymringene er knyttet til diskriminering, de digitale løsningene, etikk, og personvern.

Den franske presidenten, Emmanuel Macron, advarte imidlertid om at en vaksine ikke kan være en forutsetning for å reise.

I Belgia har utenriksministeren, Sophie Wilmès, gått ut og sagt at Belgia ikke vil knytte EUs vaksinepass til fri reising, som et svar til Kommisjonens forslag. Wilmès mener at ideen om et standardisert europeisk system er god, men at formålet med passet er forvirrende. Belgia ønsker ikke å diskriminere mellom de som har tatt vaksinen og de som ikke har fått tilbud om vaksine, eller som ikke ønsker å ta den.

Veien videre
Kommisjonen skal legge frem en pakke med tiltak, med fokus på reiser og mobilitet, den 17. mars 2021. Saken blir så lagt frem når EU-lederne møtes den 25. mars til EU-toppmøte. Ettersom vaksinepasset vil foreligge som et lovforslag, er dette ikke noe som vil være valgfritt for medlemsland. Dersom alt går etter planen skal sertifikatet skal være på plass om tre måneder.

Næringslivets hovedorganisasjon ønsker at Norge også innfører et vaksinepass, og håper det kan gjøre at man kan åpne landet raskere når flere er vaksinert.

  • Les mer om vaksinepass på Politico her.
  • Les Stortingets sak om EUs vaksinepass her.
  • Les om Belgias holdning til vaksinepass her.

Share