2 September 2022

Vår nye trainee Ebba er på plass i Brussel

Vi har fått ny trainee! Velkommen til Ebba Lord fra Stavanger, som skal tilbringe de neste 10 månedene hos oss.

Ebba har bachelor i Europastudier fra Lunds Universitet i Sverige, og en master i endringsledelse fra Universitet i Stavanger. Nå ser hun frem til å starte trainee-oppholdet ved SrE:

– Jeg gleder meg til å få kjenne på impulsene fra hjertet av EU og Europa! Det er ekstra spennende å få lov til å arbeide med kombinasjonen av regions- og europarelaterte saker, og jeg ser frem til å få kombinere mine to interesseområder Stavangerregionen og EU. Jeg håper jeg vil være et positivt tilskudd til kontoret og ser frem til lærerike måneder i Brussel. Nå gleder meg nå til å bli kjent de andre ansatte på SrE og kontorets medlemmer.  

Interesse for kommunikasjon, kultur og språk

Til Brussel tar Ebba med seg sin interesse for språk og kultur. I tillegg til norsk og engelsk, snakker Ebba flytende svensk og italiensk. Under traineeoppholdet har hun også et mål om å utvide språkporteføljen med Fransk. Vi tror dette blir en styrke i SrEs nettverksarbeid.

Master om Utsira

Ebba har også god kunnskap til vår medlemsmasse. I vår forsket Ebba på Utsira i sin masteroppgave. Sammen med en medstudent var lokal tilpasning og oversettelse av globale organisasjonsoppskrifter – i dette tilfellet innenfor energisektoren – under søkelyset.

Som tidligere forskningsassistent har Ebba også opparbeidet seg god prosjektforståelse, noe som er viktig for SrEs arbeid.

Viktig ressurs

Direktør Runa Monstad påpeker betydningen av traineeordningen og sier hun ser fram til å jobbe med Ebba:

-Våre traineer er en svært viktig ressurs for oss her på SrE og vi gleder oss til å få Ebba med på

laget. Dessuten er vi svært fornøyde med at Ebba kommer fra regionen og har studert ved UiS.

ShareAuthor

Malin Henden