17 September 2018

God oppslutning om Lynkurs i EU/EØS

Kurs_folkevalgte

Foto: Olav Mydland

12. og 13. september arrangerte Stavangerregionens Europakontor, i samarbeid med de andre regionkontorene og KS, “Lynkurs i  EU/EØS for folkevalgte”.

Årets kurs trakk over hundre deltakere fra hele Norge, blant annet ordfører i Forsand, Bjarte Sveinsvoll Dagestad, ordfører i Utsira, Marte Eide Klovning og rådmann i Forsand, Søren Jensen. Formålet med kurset er å synliggjøre hvordan EU gjennom blant annet  EØS-avtalen påvirker Norge på nasjonal, regionalt og lokalt nivå.

– Påvirker kommunene i stor grad

Frode M. Lindtvedt fra KS forklarte deltakerne hvordan EØS-avtalen påvirker norske kommuner. EØS-avtalen er uten tvil den mest omfattende avtalen Norge har med noen ekstern aktør og påvirker dermed fylkes- og kommunal-politikere i deres daglige arbeid.

— EØS-avtalen legger føringer på en rekke politikkområder, dette gjelder alt fra transport- til miljøpolitikk. I alt legger EUs vedtak bindinger på 50-60 prosent av alle norske lover, sier Lindtvedt.

fullsizeoutput_3b2

Foto: Andreas Løhren

Presentasjon av kontoret

I tillegg til deltakelse på Lynkurset besøkte deltakerne kontorene til Stavangerregionens Europakontor i Brussel. Under besøket holdt direktør Heidi Kristina Jakobsen en presentasjon av Europakontoret og om arbeidet på vegne av regionen i Brussel.

— Det er utrolig gøy å motta folkevalgte her i Brussel. Det er viktig for oss å kunne gi dem en bedre innsikt i hvordan vi arbeider, samtidig som Lynkurset gir en bedre forståelse av EU og EØS-avtalen for de folkevalgte, sier direktør for Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen.

Møte med ESA

Stavangerregionens Europakontor og deltakerne fra regionen tyvstartet “Lynkurset” med et møte med EFTAs overvåkningssorgan (ESA). Det er ESA som kontrollerer at EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge gjennomfører og følger reglene for EØS-avtalen. Temaet for møtet var konsesjon for fergedrift, og er et eksempel på hvordan Stavangerregionens Europakontor kan være et bindeledd mellom regionen og aktører i Brussel.

Les om tidligere Lynkurs her.

Share