17 December 2020

Vel gjennomført webinar om EUs bærekraftige finanspolitikk

Stavangerregionens Europakontors førjulswebinar gikk av stabelen 15. desember, med 35 engasjerte deltakere. Der ble EUs bærekraftige finanspolitikk belyst av finansråd ved Norges delegasjon til EU og Konserndirektør i Sparebank 1 SR-bank.

Sustainable finance: Commission's Action Plan for a greener and cleaner  economy | Climate Action
Foto: Europakommisjonen

Bærekraftig finans i EU
Finansmarkedene og næringsliv har en sentral rolle i å finansiere det grønne skiftet. I EU står bærekraftig finans høyt på agendaen, og er et sentralt verktøy i EUs grønne omstilling. Et tiltak for å bygge opp under bærekraftig finans er EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftig virksomhet. Dette har den siste tiden fått stor oppmerksomhet i EU og i Norge. Stavangerregionens Europakontor inviterte derfor til webinaret “EUs bærekraftige finanspolitikk”, for å sette søkelys på bærekraftig finans i EU, samt Norge og Rogaland.

På agendaen: EUs Bærekraftige finanspolitikk
Stavangerregionens Europakontor inviterte bredt til førjulswebinaret om EUs bærekraftige finanspolitikk den 15. desember 2020 kl. 13.00-14.00. Med oss hadde vi Inger-Johanne Rygh, finansråd ved EU-delegasjonen i Brussel, og Thor-Christian Haugland, konserndirektør kommunikasjon og bærekraft i Sparebank 1 SR-bank. Webinaret var bygget opp rundt spørsmål som Direktør Runa Monstad stilte i en moderator-rolle.

Finansråd Inger-Johanne Rygh
Finansråden gav en innføring i hva EUs bærekraftige finanspolitikk er, formålet med tiltakene, og hvilke konsekvenser Bærekraftig finans og tiltakene vil ha for Norge og Rogaland. Under webinaret belyste Inger-Johanne spørsmålene:

1. Hvorfor startet EU dette arbeidet? Hva var formålet?
2. Hvilket konkret regelverk om bærekraftig finans er allerede vedtatt i EU og hvordan ser timeplan ut fremover?
3. Hvordan vil taksonomien virke i praksis for norsk finansnæring og for norske foretak?
4. Hvordan vil enkeltsektorer i Stavanger-regionen bli berørt? F.eks. spesielt olje/gass, fornybar energi, maritim transport og havbruk.

Konserndirektør Sparebank 1 SR-bank Thor Christian Haugland
Thor Christian Haugland fortalte om hvordan Sparebank 1 SR-bank jobber med bærekraft, og gav eksempler fra Rogaland. Sentralt i hans innlegg var hvilke fremtidige konsekvenser Sparebank 1 SR-bank ser at EUs bærekraftige finanspolitikk kan ha for regionale bedrifter. Her ble det understreket at bedriftene i Rogaland er opptatt av bærekraft, og at arbeidet medfører bærekraftige ringvirkninger til andre deler av næringslivet. Thor Christian besvarte spørsmålene:

1. Hvorfor er det viktig for Sr-bank, som en finansaktør, å engasjere seg innen bærekraftig finans?
2. Hva har banken iverksatt av bærekraftige finans-tiltak, og hvorfor?
3. Hva planlegger SR-Bank å iverksette av tiltak og jobbe med fremover?
4. Hva vil dette bety for bedrifter og fremtidige investeringer?
5. Er bedrifter i Rogaland opptatt av tiltakene under bærekraftig finans?

Vi er veldig glade for at så mange viste interesse, var aktive deltakere, og ikke minst de to flotte innleggsholderene som stilte opp. Vi på Stavangerregionens Europakontor ønsker dere en riktig fin jul og et godt nyttår!

Share