9 April 2018

Smart Stavanger Region Sandnes 20. april

Stavanger Smart RegionFjerde arrangement i møteserien Stavanger Smart Region går av stabelen i Sandnes 20. april. Tema er Stavangerregionen som test-arena og innlederne kommer både fra Finland og Gjesdal.

Stavangerregionen har som mål å posisjonere seg som pilotregion/testarena blant annet innen innovativ og bærekraftig mobilitet, helse- og velferdsteknologi samt industriproduksjon. I den forbindelse arrangerer Stavangerregionens Europakontor sammen med Greater Stavanger, Sandnes kommune og ARENA Smart City en fagdag om testregionen.

Blant innlederne er Kaisa Spilling fra finske Forum Virium og Trond Hansen fra FABULOUS-prosjektet i Gjesdal kommune. Møtet finne sted på Vitenfabrikken i Sandnes, fredag 20. april.

For mer informasjon, registrering og program se her.

Stavanger Smart Region
Stavanger Smart Region er et initiativ fra Greater Stavanger som i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor ønsker å etablere en arena for for kompetanse-utveksling og innovasjon på tvers av kommunegrensene og å skape best mulige rammebetingelser for næringslivet.

Les mer om tidligere arrangementer her, her og her.

Share