6 September 2021

Velkommen til Nordic Edge Expo 2021!

Velkommen til den 7. utgaven av Nordic Edge Expo 20.-23. september i Stavanger. Under årets tittel, «It’s tomorrow», skal ledende aktører fra akademia, næringsliv og offentlig sektor identifisere morgendagens utfordringer, diskutere løsninger og lære av hverandre.

Foto: Nordic Edge Expo

Bli en del av Nordens største Smartby-møteplass og meld deg på årets expo her. Årets konferanse blir en hybrid, noe som betyr at du har muligheten til å følge konferansen både digitalt og fysisk i Stavanger. Ønsker du å delta fysisk på konferansen må du registrere deg for de ulike aktivitetene her.

Under Nordic Edge Expo 2021 adresseres forskjellige tema hver dag:

Mandag 20. september: Come clean

Tirsdag 21. september: Life Actually

Onsdag 23. september: On the Move

Torsdag 24. september: Spaces and Places

Her kan du lese mer om de forskjellige temaene.

Alle de fire dagene innledes med et konferanseprogram med spennende innlegg og paneldiskusjoner – sendt som en fullskala tv-produksjon direkte fra en elektrisk ferge i Stavanger. Dette etterfølges av parallelle bolker knyttet til de forskjellige tematikkene, som workshops og nettverksarrangementer.

SrE sentral i planleggingen

Ved å ta i bruk vårt store europeiske nettverk har Stavangerregionens Europakontor (SrE) vært en viktig bidragsyter til Nordic Edge Expo siden oppstarten i 2015. SrE har aktivt bidratt til å sette et europeisk preg på årets program, finne foredragsholdere, og arbeidet for å få frem unge stemmer. I fjor var et viktig bidrag til konferansen Brussels Studio, hvor hovedtemaet var Horisont Europas samfunnsoppdrag klimanøytrale- og smarte byer.

Vi på Stavangerregionens Europakontor tar turen til Stavanger og håper å se deg i Stavanger eller digitalt!

Share