20 June 2013

Vellykket besøk av EUs junioreksperter på energi

Kårstø

12 junioreksperter fra Europakommisjonen besøkte Stavangerregionen og Haugalandet 12-15.juni. Ni av juniorekspertene kom fra Europakommisjonens energidepartement, to fra energikommissær Oettingers kabinett.

Stavangerregionens Europakontor var ansvarlig for besøket, men Greater Stavanger og Haugaland Vekst bistod i stor grad til realiseringen av program og opplegg. Besøkene arrangeres to ganger årlig, og er medfinansiert av Statoil.

Juniorekspertene hadde et tett program med orienteringer fra Statoil, Lyse Energi og Stavanger kommune den første dagen, i tillegg til en minglekveld. Dag nummer to ble de besøkende tatt i mot av Høyres gruppeleder Jon Peter Hernes før reisen gikk til Haugalandet og besøk hos Hydro og Gassco, samt orientering fra METsenteret. Kvelden ble rundet av med tapas og Haugalandsfilmen før retur til Stavanger. Det offisielle programmet ble avsluttet fredag kveld, men flertallet av de besøkende valgte å bli over helgen (til selvkost).

Hensikten med besøkene er å profilere regionen som en attraktiv besøks- og arbeidsregion. Det har også en stor verdi at fremtidens ledere vet at Stavanger er Norges energihovedstad, har sett mangfoldet innenfor energibransjen, samt har fått økt forståelse for regionale syn på energipolitikken.

Share