27 June 2016

Vellykket seminar om EUs digitale agenda

Fred Arne 2

IKT- og forvaltningsråd Fred-Arne Ødegaard (til venstre) orienterte om EUs digitale agenda på miniseminar i Stavanger, og hadde møter med forskjellige deler av Lyse-konsernet. Her avbildet sammen med sjefsarkitekt i Altibox, Per Øyvind Ødegård, og direktør ved Stavangerregionens Europakontor, Heidi Kristina Jakobsen. Foto: Tore Kristoffersen.  

9. juni inviterte Stavangerregionens Europakontor til miniseminar om EUs digitale agenda i Lyses hovedkvarter på Mariero. Fred-Arne Ødegaard, IKT- og forvaltningsråd ved den norske EU-delegasjonen tok for seg aktuelle problemstillinger som delingsøkonomi, sikkerhet og store data. Miniseminaret hadde mer enn 40 påmeldte.

Ødegaard åpnet med en kort gjennomgang av de siste årenes digitale utvikling, og gikk blant annet nærmere inn på nye internettplattformer, industri 4.0 og Tingenes Internett (IoT), etterfulgt av en oversikt over Europakommisjonens digitale prioriteringer de neste årene. Deltakerne ble videre informert om EUs arbeid med tema som personvern, opphavsrett, telekomregulering og sikkerhet, og regulering av delingsøkonomien.

Seminarprogrammet og Europakommisjonens digitale faktaark er tilgjengelige som vedlegg i denne artikkelen.

digital_single_market_factsheet_final_20150504
Program miniseminar 9 juni 2016

Seminaret inngikk som en del av Ødegaards dagsbesøk hos Lyse, der han hadde møter med forskjellige deler av konsernet. Besøket var tilrettelagt av Stavangerregionens Europakontor.

 

 

Share