31 October 2013

Vellykket seminar om EUs nye utdanningsprogram

16. oktober var SrE medarrangør av seminar om EUs nye program for livslang læring. Arrangementet fant sted på Universitetet i Stavanger.

Seminaret presenterte EUs nye utdanningsprogram som har fått navnet ERASMUS+. Dette er etterfølgeren til EUs program for Livslang læring (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus m.v).

Seminaret ble arrangert i samarbeid mellom SrE, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Universitetet i Stavanger, KS og Senter for Internasjonalisering av utdanning (SIU).  Seminaret rettet seg mot skole- og utdanningssektoren og hadde et særlig fokus på entreprenørskap. Det var i overkant av 80 påmeldte. SrE bidrar finansielt med midler som er innvilget fra Utenriksdepartementet til programinformasjon om livslang læring med særlig fokus på skole-sektoren (se sak 4-2013).

For tidligere omtale av arrangementet og program, les her.

Share