26 March 2014

Vellykket seminar om Horisont 2020

Stavangerregionens Europakontor arrangerte godt besøkt seminar om mulighetene for offentlig sektor i Horisont 2020 nylig.

Seminaret gikk av stabelen i Stavanger Rådhus 19. mars. og hadde omkring 25 deltakere fra hele regionen.  Stavangerregionens Europakontor (SrE) arrangerte seminaret i samarbeid med Norges forskningsråd og EU-fagenheten ved UiS/IRIS/HSH/Polytec/SUS/Misjonshøgskolen. Arrangementet var i hovedsak rettet mot kommunal og fylkeskommunal sektor men hadde deltakere også fra kunnskapsmiljøene og næringslivet.

Hensikten med seminaret var å gjøre særlig kommunesektoren kjent med Horisont 2020. Seminaret tok for seg programmets oppbygging og ambisjoner samt relevante utlysninger i perioden 2014-2015. Videre ble det presentert to prosjekteksempler; ENIGMA om anskaffelse av innovative lyssettingsløsninger der blant annet Lyse og Stavanger kommune deltar, og ZenN om rehabilitering av et sykehjem der Omsorgsbygg i Oslo kommune deltar.  Seminaret ble avsluttet med to workshops som tok nærmere for seg henholdsvis helse/aldring og og offentlige anskaffelser.

Bakgrunnen for seminaret, er at flere av utlysningene i EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020, er relevante for offentlige myndigheter. Programmet har økt fokus på samfunnsutfordringer knyttet til demografi og helse, til transport og klima osv, og vektlegger dessuten samarbeid mellom offentlige myndigheter, kunnskapsmiljøene og næringslivet. H2020 er klart størst av EUs programsatsinger og det er satt av omkring 80 mrd euro for neste femårsperiode.

Les mer om saken i tidligere publisert artikkel, her finner du også nyttige lenker.

Share