4 October 2018

Offentlig transport må gjøres kult!

P1000710

Foto: Olav Mydland

26. september arrangerte POLIS i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor seminar om mobilitetsutfordirnger  i små og mellomstore byer som en offisiell del av Nordic Edge programmet.

Seminaret hadde omkring 60 deltakere og ble ledet av John Lamonte, president i POLIS og direktør for transport i Manchester. I panelet satt representanter fra Nederland, Belgia, Frankrike, Canada og Norge ved Gjesdal kommune.

— Vi må gjøre offentlig transport kult

Ordfører av Gjesdal kommune, Frode Fjeldsbø, fortalte om det EU-finansierte prosjektet FABOLOUS som har fått 11,4 millioner kroner til å teste bruken av førerløse elektriske busser. Fjeldsbø fremhevet viktigheten av at tilbudet gjør livet enklere for innbuggerende og at det faktisk blir brukt.

Gjesdal vil snart starte med testkjøring av de førerløse bussene og håpet er at mange vil ta bussene i bruk.– Det handler også om å endre holdningene vi har til offentlig transport. Vi må gjøre offentlig transport kult å bruke, slik at færre faktisk slutter å kjøre bil, sa Frode Fjeldsbø.

I panelet var det enighet om at det er ekstra viktig for små og mellomstore byer å dele kunnskap og teknologi, ettersom små byer ofte har mindre ressurser en store byer.

Finn programmet for debatten her.

Les mer om det europeiske mobilitetsnettverket POLIS her.

Les POLIS’ pressemelding om seminaret her.

P1000738

Foto: Olav Mydland

Share