3 July 2020

Viktig oppdatering om Missions under Horisont Europa på EUs R&I-days

Foto: Europakommisjonen

De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene arrangeres for andre gang 22.-24. september 2020. Arrangementet vil bidra med relevant informasjon om det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa og de fem ulike samfunnsoppdragene.

European Research and Innovation Days
De europeiske forsknings- og innovasjonsdagene (R&I Days) blir arrangeert av Europakommisjonen og arrangeres dette året digitalt. Arrangement har som formål å bringe sammen beslutningstakere, forskere, entreprenører og innbyggere til å debattere og skape framtiden til forskning og innovasjon i Europa og resten av verden.

Under årets R&I-days skal fagstyret til de fem samfunnsoppdragene levere sin endelige anbefaling (Final Recommendations) til Europakommisjonen. Dette blir den viktigste publiseringen så langt, og vil trolig gi viktig informasjon om hvordan samfunnsoppdragene skal bli styrt, hvilke aktører som kan delta, og hvordan de skal bli kobles til hovedpilarene til Horisont Europa.

Årets utgave inneholder muligheter for co-design, der deltakerne bl.a. vil ha muligheten til å bli med på interaktive sesjoner. Her kan de komme med innspill til hvordan politikkutforming av innovasjon og finansiering kan bidra til å hjelpe gjenoppbyggingen av Europa etter koronakrisen samt legge grunnlaget for en grønn, digital og motstandsdyktig europeisk fremtid.

  • Se mer informasjon på Europakommisjonens nettsider her,
  • Les om fjorårets arrangement her.

Share