24 October 2014

Vil du delta på H2020-workshop om IKT, energi og transport?

Forskningsrådet_workshop21. november inviterer Forskningsrådet til en workshop i sine lokaler i Drammensveien 228 i Oslo. Workshopen vil omhandle utlysningene i H2020-programmet for 2015 innen områdene IKT, energi og transport. Disse utlysningene er langt mer «utfordringsbasert» enn i tidligere FP-program, og det inviteres i langt større grad til å utvikle helhetlige løsninger på samfunnsutfordringer. Workshopens formål er å legge til rette for samarbeid mellom gode fagmiljøer. Forskningsrådet håper at workshopen på sikt vil føre til tverrfaglige prosjektsamarbeid innenfor de overnevnte temaområdene.

Påmeldingsfrist er 18. november. Du kan registrere deg her. Les mer om workshopen her, og fullstendig program finner du på denne siden.

Share