7 October 2014

Vil du delta på konferanse om elbiler og ladestasjoner i München?

Fast_Charging_Europe23. oktober arrangerer  foreningen CHAdeMO konferansen «Fast Charging Europe» i München. CHAdeMO arbeider for å øke utbyggingen av ladestasjoner for elektriske kjøretøy, og tematikken under konferansen vil være hvordan man kan optimalisere utbyggingen av ladestasjoner og nødvendig infrastruktur. Man ønsker å legge til rette for erfaringsutveksling og at deltakerne kan lære av hverandre.

Konferansens er beregnet på både regjeringsrepresentanter, kommunepolitikere og aktører som planlegger ladestasjonsprosjekter eller investeringer. Innlederne under konferansen inkluderer blant annet Asbjørn Johnsen fra Transnova, britiske TBC, Fortum HESS og Windenergie.

Det er gratis å delta under konferansen, og man kan registrere seg gjennom denne siden. Programmet for konferansen finner du her.

Share