16 October 2014

Horisont 2020- konferanse om innovasjon gjennom anskaffelser

Milano226.-27. november inviterer Europakommisjonen sammen med Lombardiaregionen og Eurocloud Italy til en konferanse i Milano om innovasjon gjennom anskaffelser. Konferansens tittel er “Modernizing the public sector and boosting economic growth through Innovation Procurement”, og arrangeres i anledning det italienske EU-formannskapet.

Konferansens formål er å legge til rette for erfaringsutveksling om innovasjon gjennom offentlige anskaffelser som kan anvendes til å skape vekst i Europa og til å modernisere offentlig sektor. I tillegg vil konferansen fungere som en informasjons- og nettverksarena for aktører som er interesserte i H2020 Innovation Procurement-utlysninger for 2015.  Det er satt av 130 millioner euro til innovative anskaffelser gjennom Horisont 2020-programmet i 2015.

Konferansedeltakelse er gratis. Det er ingen påmeldingsfrist, men påmeldingsvinduet vil stenge når arrangementet er fullt.  Les mer om konferansen her. Du kan registrere deg via denne siden.

Share