20 October 2014

Vil du delta på konferanse om pedagogikk i Brussel?

Vleva5. desember arrangerer Flanderns Europakontor og paraplyorganisasjonen for flamske katolske undervisningsorganer, VSKO, en pedagogikkonferanse i Brussel. Under konferansen vil man rette fokus mot forholdet mellom lærer og elevene i klasserommet, og hvordan dette påvirker elevenes læringsevne og skoleresultater. Konferansen har innledere fra Flandern, Finland og Polen, og man vil derfor få innblikk i erfaringene fra disse tre landene.

Konferansedeltakelse er gratis. Du kan melde deg på her. Programoversikt og informasjon om konferansen finner du her.

Share