12 January 2021

Webinarserie – Brexit: Hva nå?

EU og Storbritannia har nettopp inngått en handels- og samarbeidsavtale. Norge har en overgangsavtale med Storbritannia, og forhandler om en frihandelsavtale. Hva betyr dette for oss? Hva vil brexit ha å si for norsk næringsliv? Innovasjon Norge, sammen med NHO, Virke og ICC Norge tar for seg disse spørsmålene og andre uklarheter i en webinarserie om Storbritannia etter brexit.

 Simon Frederick
Foto: Innovasjon Norge

En tredelt webinarserie om brexit
I en webinarserie på tre deler tar Innovasjon Norge, Virke, NHO og ICC Norge for seg sentrale spørsmål og problemstillinger som vil påvirke Norge, norske bedrifter og næringsliv.

14. januar, Del 1: Flyt av personer
Her skal bl.a. disse spørsmålene besvares: Hvilke regler gjelder for briter som skal jobbe i Norge, og for nordmenn som skal jobbe i Storbritannia? Her får vi høre fra NHO, UDI og ICC, samt en norsk bedrift som skal fortelle om hvordan de har forberedt seg på de nye reglene.

28. januar, Del 2: Flyt av varer
Innovasjon Norges eksportsenter, ICC Norges eksperter på Incoterms, DHL, og ICC skal forsøke å svare på spørsmålet: Hva vil endre seg når det gjelder toll- og opprinnelsesregler, transport og logistikk?

11. februar, Del 3: Flyt av tjenester
Spørsmålet som skal besvares i webinarseriens siste webinar er hvilke utfordringer finnes innenfor områder som godkjenninger, sertifiseringer, datalagring, forsikring og personvernregler? Her får vi høre fra Virke, IC og Advokatbyrået Wiersholm.

Håper å se deg digitalt.

  • For mer info og påmelding til del 1 her.
  • For mer info og påmelding til del 2 her.
  • For mer info og påmelding til del 3 her.

Share