2 January 2023

Webinarserie Fit for 55 – Energi, bygg og maritim næring

Høsten og vinteren 2022 har Stavangerregionens Europakontor arrangert webinarserien “Ny EU-lovgivning fra EU: Konsekvenser for Rogalandsbedrifter” sammen med Rogaland Fylkeskommune, Klimapartnere Rogaland og Grønn By.

I løpet fire fredager har kunnskapsrike foredragsholdere gitt oss en introduksjon til nytt EU-regelverk som vil påvirke viktige bransjer i Rogaland. Vi håper at det har vært lærerikt og at dere er inspirert til videre læring!

Fikk du ikke med deg alle webinarene? Her kan du se opptakene:

Webinar 1:Taksonomisystemet

Det første webinaret ga en innføring i EUs taksonomisystem. Over 100 deltakere fikk en innføring i regelverket, og hvordan vi kan ta det i bruk til vår fordel.  

Se opptaket: bærekraftig finans, taksonomisystemet 

Webinar 2: Energi

I det andre webinaret gikk vi nærmere inn på EUs energipolitikk i den grønne omstillingen. Hvilke innvirkninger vil endringene i fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet ha for energisektoren?

Se opptaket: energi

Webinar 3: Bygg

I webinar tre så vi på EUs politikk for bygg, EUs byggevareforordning og energi- og miljøkravene i TEK. Vi fikk også høre om de spennende casene Futurebuilt og Innoasis.

Se opptaket: bygg

Webinar 4: Maritim næring

Siste webinar tok for seg maritim sektor. Vi fikk en introduksjon til EUs politikk for sektoren, forslaget om å inkludere sjøtransport i kvotehandelssystemet, Alternative Fuels Infrastructure Regulation og forslaget om å revidere Energy Taxation Directive (ETD). Vi fikk også høre om muligheter og utfordringer for norske havner med fokus på Karmsund Havn, og om Solvang ASAs ambisiøse grønne omstilling.

Se opptaket: maritim

Share