1 June 2017

Week of Health and Innovation 2017

9.-12. oktober arrangeres Week of Health and Innovation 2017 (WHINN) i den syddanske byen Odense. Arrangementet retter seg mot både offentlige myndigheter, næringsliv og kunnskapssektoren, og hovedtema er innovasjon, nye helseteknologiske løsninger og bærekraftige helsetjenester.

Konferansen vil bestå av en hoveddel, samt mindre tematiske workshops og prosjektverksted hvor potensielle samarbeidspartnere innen helsesektoren kan møte hverandre.  Det vil også arrangeres separate helseinnovasjonsekskursjoner.

Programmet til WHINN finner du her, og man kan melde seg på konferansen her.

Share