9 April 2018

WIFI4EU – søknadsfrist 15. mai!

wifi4eu1

I mars åpnet portalen for EUs finansieringsstøtte til trådløst internett: WIFI4EU, og 15. mai kl. 13.00 åpner Europakommisjonen for søknader.

Målet med ordningen er at kommuner skal kunne bygge ut bedre internett-infrastruktur i hele Europa – inkludert i Norge. Norske kommuner kan dermed søke om midler for å bygge ut gratis internett i offentlige rom som parker og torg.

Tildeling av midler skjer gjennom først-til-mølla prinsippet, og hver søknad dekkes med inntil 150.000 NOK. For å være forberedt til 15. mai anbefaler vi kommuner i Stavangerregionen å gå inn i WIFI4EU-portalen å registrere seg allerede nå. Det kan gjøres her.

 

Digitalt indre marked

WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon. Tidligere har Europakommisjonen også fjernet roamingavgiften i EU og styrket personvernet på nett.

Les mer om EUs digitale indre marked her.

Se pressemeldingen om initiativet her og video som beskriver prosjektet her.

Share