4 March 2020

WIFI4EU – fjerde og siste runde åpner for innlevering 3. juni

Wifi4EU

Den fjerde og siste runden med WIFI4EU åpner for innlevering den 3. juni kl. 13.00.  WIFI4EU gir midler til europeiske (og norske) kommuner som ønsker å bygge ut trådløst nettverk i offentlige soner.

Årets utlysning
Årets pott er på 140 millioner kroner og skal fordeles på rett i underkant av 950 kommuner. Dette gir en utbetaling på 150.000 kr til hver kommune som deltar. Portalen for å registrere seg er åpen, hvis dere allerede er registrert trenger dere ikke gjøre det på nytt. Det er stor konkurranse om å få tildelt disse midlene og det er “first come first served” prinsippet som gjelder og man må derfor være klar til å  sende inn søknaden den 3. juni nøyaktig kl. 13.00.

Midler til installasjon og vedlikehold
Midlene skal gå til å installere samt vedlikeholde nettet, mens det er kommunen selv som dekker driftkostnadene. Å være mottaker av WIFI4EU midler gjør at man forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år. Kommunene finner selv internettleverandører til utbyggingen, men selskapet som velges må også være registrert i portalen før søknadsdagen. Se her for en steg-for-steg guide til WIFI4EU (tilgjengelig på blant annet dansk, svensk og engelsk). Det er NKOM som følger opp ordningen i Norge, og her kan dere finne vanlige spørsmål og svar på norsk.

Tidligere har Egersund, Forsand, Rennesøy og Gjesdal fått støtte gjennom samme ordning. Les mer om det her og her.

Digitalt indre marked
WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon. Tidligere har Europakommisjonen blant annet fjernet roamingavgiftene i EU og styrket personvernet på nett. Les mer om EUs digitale indre marked her.

Share