13 September 2019

WIFI4EU – søknadslevering 19. september

Wifi4EUDen tredje runden med WIFI4EU går av stabelen 19. september kl. 13.00. WIFI4EU gir midler til europeiske kommuner som ønsker å bygge ut trådløst nettverk i offentlige soner.

Årets “pot” er på 260 millioner kroner og skal fordeles på nesten 1800 kommuner. Dette gir en utbetaling på 15.000 euro til hver kommune som deltar. Midlene skal gå til å installere samt vedlikeholde nettet, mens det er kommunen selv som dekker driftkostnadene. Å være mottaker av WIFI4EU midler gjør at man forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år.

Det er stor konkurranse om å få tildelt disse midlene og man må derfor være registrert i portalen i god tid før den åpner. Det er “first come first serve” prinsippet som gjelder og man må derfor være klar til å sende søknaden nøyaktig kl. 13.00 den 19. september.

Les mer om WIFI4EU-ordningen her, og ta kontakt med SrE hvis dere har noen spørsmål.

Share