9 October 2018

WIFI4EU – datoen er klar

wifi4you

Over 130 norske kommuner har registrert seg i EUs WIFI4EU-portal. Første søknadsrunde åpner 7. november kl. 13.00 norsk tid, og vil være åpen til 9. november kl. 17.00.  Over 40 millioner euro skal deles ut.

EU finansierer utbygging av trådløst internett over hele Europa ved hjelp av prosjektet WIFI4EU. Formålet med ordningen er å gi kommuner støtte til utbygging av internett ved offentlige steder for å forbedre internett-strukturen i hele Europa.

Det er 42 millioner euro i potten i denne omgang og søkerkommunene kan tildeles inntil 15.000 euro hver. Pengene fra EU skal gå til installasjon og vedlikehold av nettet men driften må kommunene dekke selv. De kommunene som mottar penger forplikter seg til å drifte ordningen i minst 3 år.

Totalt er det registrert over 18.000 kommuner fra hele Europa i portalen, noe som tilsvarer 21 % av alle EUs kommuner. WIFI4EU-ordningen tildeler midler etter førstemann-til-mølla prinsippet som betyr at man må være registrert i portalen på forhånd, og være klar til å sende inn søknaden når utlysningen åpner. For å sørge for at ingen land blir utelatt er det lagt inn noen forbehold som sikrer at alle landene vil få tildelt minst 15 vouchere, men ingen land kan få flere enn 300.

Vi anbefaler kommuner i Stavangerregionen til å legge inn all nødvendig informasjon i  WIFI4EU-portalen allerede nå slik at de er klare til å søke den 7. november kl. 13.00.

Les mer om WIFI4EU-ordningen her

Digitalt indre marked
WIFI4EU er en del av Europakommisjonens plan for et felles europeisk digitalt indre marked. Målet er å skape en mer konkurransedyktig digital økonomi hvor Europa leder an med innovasjon.
Tidligere har Europakommisjonen blant annet fjernet roamingavgiftene i EU og styrket personvernet på nett. Les mer om EUs digitale indre marked her.

Share