17 April 2018

WIRE 2018 – innovasjonskonferanse i Innsbruck

fallback

Den årlige konferansen: Week of Innovative Regions in Europe (WIRE) holdes i Innsbruck, Østerrike 4.-6.juli. 

Konferansen arrangeres i første uke av Østerrikes formannskap i EU og organiseres av Europakommisjonen for å samle regionale interesser innenfor offentlig administrasjon, forskning og næringsliv.

På WIRE samles europeiske regioner for å diskutere og dele erfaringer om innovasjon og smarte by- og sammfunsløsninger. Dette er en god mulighet å møte partnere i forbindelse med Horisont 2020 og andre samarbeidsprosjekter.

Se program og informasjon om påmelding på nettsidene.

 

Share