8 April 2019

Workshop: Avvikling og gjenbruk av havvindparker i Haugesund, 26. april

decomtools

De fleste vindturbiner har en levetid på rundt 20-25 år. Etter denne perioden vil turbinene bli avviklet. Høgskulen på Vestlandet er gjennom Interregs Nordsjøprogram, DecomTools, med på å forske på gjenbruk og eventuell fjerning av havvindturbiner.

Høgskulen på Vestlandet arrangere sammen med Norwegian Offshore Wind Cluster seminar 26. april som skal diskutere avvikling og gjenbruk av havvindturbiner.

Seminaret er rettet mot næringsliv, offentlig administrasjon og ande aktuelle aktører Nordsjøregionen. Målet er å bidra til bedre forståelse og ekspertise i avvikling og gjenbruk havvinturbiner for aktører i regionen.

Les mer om prosjektet DeComTools her.

Meld deg på seminaret 26. april her.

Share