24 February 2020

Workshop om smart spesialisering og FNs bærekraftsmål

CE_S3_for_SDGs_Social-media_1422x817px

Den 5-6. mars arrangerer Europakommisjonens Joint Research Centre (JRC) sammen med FN en workshop om fremgangen og utfordringene ved implementering av smart spesialisering for å nå FNs bærekraftsmål. 

Målet med konferansen er å presentere eksempler på beste-praksis erfaring for bruk av smart spesialisering (S3) som en metodologi og driver for å oppnå FNs bærekraftsmål. Målene skal nås gjennom etablering og implementering av innovasjonsdrevne S3 strategier og veikart i en rekke land og regioner. Dette inkluderer EU-medlemsland, regioner og byer som allerede implementerer S3 strategier siktet mot bærekraftsmålene og land utenfor EU som har valgt å adoptere S3 som et politisk rammeverk og metodologi.

Foredragsholdere og agenda
Konferansen går over to dager, hvor dag 1 vil fokusere på utfordringer og oppnåelse ved implementering av smart spesialisering for å nå bærekraftsmålene. På dag 2 vil flere av FNs organiasjoner (UN-DESA, UNIDO, UNESCO, UNCTAD), samt land involvert i FNs globale pilotprogram for vitenskap, teknologi og innovasjons (STI) veikart, samles for å diskutere oppnådd fremgangen ved bruk av fremadkommende globale metodologier og hvordan man kan takle bærekraftsutfordringer i en kontekst med hurtig teknologisk endring.

Les mer om konferansen og meld deg på her.

Share