TrAM


Verdens første helelektriske hurtigbåt / World’s first fully electric passanger ferry

TrAM-prosjektet er et europeisk samarbeidsprosjekt under Horisont 2020, der Rogaland Fylkeskommune er koordinator, gjennom mobilitetsleverandøren Kolumbus. Sistnevnte står for både eierskap og drift av pilotfartøyet, som har fått navnet Medstraum.
Prosjektet ble initiert av næringsklyngen NCE Maritime CleanTech, og fikk 120 millioner kroner i EU-finansiering. Dette er et av de største beløpene som noen gang er tildelt et enkeltprosjekt, og rundt 70 prosent av pengene går til norske partnere.
– TrAMs målsetning er å utvikle nye modulbaserte deisign- og produksjonsmetoder for hurtigbåter med nullutslipp som skal redusere kostnader og leveringstid, sier prosjektleder Mikal Dahle i Kolumbus.
Startskuddet for byggingen gikk 10. juni 2021, og båten skal etter planen være klar til å driftes fra våren 2022. Båten skal gå mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk.
TrAM-konsortiet omfatter 13 europeiske partnere fra Tyskland, Storbritannia, Belgia, Finland Hellas, i tillegg til Norge. Planen er at Medstraum skal dupliseres innad i konsortiet, med to replikator-fartøy − ett for passasjertransport på Themsen i London og ett for innlands vannveier i Belgia.

View: https://vimeo.com/562658717

The TrAM project is a European project funded under Horizon 2020, coordinated by Rogaland County Council through mobility provider Kolumbus. The latter is simultaneously owning and operating the pilot vessel, which has been named Medstraum, or Downstream in English.
The project is initiated by business cluster NCE Maritime CleanTech, and was awarded 12,9 million euros in EU funding – one of the highest amounts ever awarded a single EU project. 70% of the funding reached Norwegian project partners.
− TrAM’s ambition is to develop new module-based design and production methods for zero emission speed ferries aiming at reducing costs and delivery time, says project coordinator, Mikal Dahle from Kolumus.
Construction started 10 June 2021, and the plan is for the ferry to start running in spring 2022l. The ferry will operate between Stavanger, the city islands and Hommersåk.
He TrAM consortium consists of 13 European partners from Germany, the UK, Belgium, Finland and Greece, in addition to Norway. The plan is for Medstraum to be duplicated within the consortium, allowing for two replicas; one passanger transport vessel on the Thames in London, and one to serve inland waterways in Flanders.