Økt valgdeltakelse og fragmentering i Europarlamentet

Valget til Europarlamentet fra 23. til 26. mai resulterte i økt valgdeltakelse, men også økt fragmentering mellom de forskjellige politiske gruppene. Cirka 50 % av de stemmeberettigede i EUs medlemsland deltok i årets valg, noe som er en økning på åtte prosent siden avstemningen i 2014. Slutt for storkoallisjonen: Siden det første valget til Europaparlamentet … More Økt valgdeltakelse og fragmentering i Europarlamentet