Storbritannia og EU enige om avtale – folkeavstemning 23. juni

Det siste året har debatten om et mulig “Brexit”, Storbritannias utmelding av EU, stått høyt på EUs agenda. I november presenterte statsminister David Cameron Storbritannias fire krav om EU-reform, og 18.-19. februar møttes EU-lederne i Brussel for å diskutere utkastet til en ny avtaletekst. Etter to dager med lange forhandlinger og tautrekkinger kunne EUs rådspresident Donald Tusk annonsere … More Storbritannia og EU enige om avtale – folkeavstemning 23. juni