GDPR innføres

EUs nye personvernforordning trådde i kraft i EU 25. mai 2018 (tidligst i Norge 1. juli) og stiller nye krav til alle som håndterer personinformasjon. General Data Protection Regulation (GDPR) setter en ny standard for personvern. Et av de viktigste kravene er såkalt dobbelt samtykke ved innhenting av persondata. Man må aktivt godkjenne lagring av data … More GDPR innføres