Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021

Klima- og miljødepartementet (KLD) har lansert sin strategi for hvordan de ønsker å jobbe med, og påvirke, EU i klima og miljøspørsmål i 2021. Viktige prioriteringer vil være å samarbeide med EU om å iverksette European Green Deal, oppfølging av klimaavtalen med EU, og revisjon av EUs rammeverk for klima. KLD utarbeider hvert år en … More Klima- og miljødepartementets prioriterte EU/EØS-saker i 2021