Utfordringene i kø for EUs nye lederskap

Utfordringene står i kø for EU og påtroppende president i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker. Han tar over et til dels polarisert EU preget av arbeidsledighet og økonomisk stagnasjon. Ukraina-krisen har blottlagt EUs sårbarhet som energiimportør og dessuten ført til handelskrig med Russland. I tillegg er flere av EUs naboland kraftig destabiliserte. Luxemburgeren Juncker er tidligere stats- … More Utfordringene i kø for EUs nye lederskap