Visepresident Ansip orienterte om EUs digitale indre marked

14. april inviterte European Policy Center (EPC) til dialogmøte om EUs digitale indre marked og hvordan digitalisering kan transformere europeisk industri og bedrifter, og på den måten skape vekst og sysselsetting. Panelet besto av Europakommisjonens visepresident med ansvar for EUs digitale indre marked, Andrus Ansip, DIGITALEUROPE ved direktør John Higgins, generalsekretær Ulrich Eckelmann i industriAll … More Visepresident Ansip orienterte om EUs digitale indre marked