Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv

Europakommisjonen vil innføre et cybersikkerhetsdirektiv (NIS-2), med nye regler for cybersikkerhet i kritiske sektorer. Det er spesielt med tanke på datasikkerhetsbrudd og angrep at EU ønsker å erstatte nåværende direktiv (NIS). Forslag til nytt direktiv er EØS-relevant. Foreslår nytt cybersikkerhetsdirektivDen siste tiden har det vært flere dataangrep i EU, blant annet mot Det europeiske legemiddelbyrået, … More Kommisjonen foreslår nytt cybersikkerhetsdirektiv