Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen

11.-12. november inviterer SIU, i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo og Akershus fylkeskommune, til internasjonaliseringskonferanse i Oslo. Arrangementet vil blant annet ta for seg hvilken kompetanse et stadig mer internasjonalt arbeidsliv vil etterspørre, og hvordan internasjonaliseringen påvirker barn og unges utdannings- og yrkesvalg. I løpet av de to dagene vil det bli muligheter for utveksling av … More Konferanse om internasjonalisering i grunnopplæringen