EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet

26. mars publiserte EUs statistikkbyrå, Eurostat, en oppdatert oversikt over fornybarandelen i det totale energiforbruket i medlemslandene, og i EU som helhet. Fornybarandelen i EU som helhet var i 2013 på 15 %, og man er derfor på god vei mot å nå 2020-målet på 20 %, med Sverige som den suverene lederen. Solid og jevn … More EU ligger godt an til å nå 2020-fornybarmålet