Rekordstore midler lyst ut i Erasmus+ 2019

erasmus+

Foto: Campus France

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Målet med Erasmus+ er å bidra til økt studentmobilitet i EU og EØS, og bidra til å gjøre Europa til et attraktivt studieområde. Programmet har de siste årene økt i omfang, og omfatter flere enn studenter. Blant annet har offentlig ansatte i skoler mulighet til å bruke Erasmus+ til kunnskapsutveksling og programmet omfatter også videregående skoler.

Neste års Erasmus+ vil ha en store økning i budsjettet og bidrar til at flere kan drar på utveksling til land i EU. Den totale utlysningen i Erasmus+ 2019 er større enn noen gang og totalt er det lyst ut over 3 milliarder euro som vil bidra til utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Totalbudsjettet har en økning på over 300 millioner euro fra 2018 – en økning på over ti prosent.

Sentralt i planen for Erasmus+ 2019 står sosial integrering og sosial utjevning. Dette er spesielt rettet mot flyktninger og innvandrere, for å hindre radikalisering. Kultur er også et viktig aspekt, der utvikling og opplæring i europeiske verdier står sentralt.

Det er også en rekke nyheter i Erasmus+ 2019:

— European Universities – stor ambisiøs satsing hvor universiteter går sammen om å lage utdanningsprogrammer.

— Platforms of vocational excellence – bygger på innovative samarbeidsmedoter i fag- og yrkesopplæringen.

Les mer informasjon om Erasmus+ 2019 og søknadsfrister hos Diku. 

Les mer om hva som er planlagt i Eramsus+ for neste rammeperiode her.