Hvordan vil framtidens energimarked se ut?

47384422_346166202600142_1127460457439821824_n

EUs energimarked er i stor forandring, Kommisjonens strategi er at EU innen 2050 skal ha en nullutslippsøkonomi, altså en karbonnøytral økonomi basert på fornybare ressurser. I anledning de store forandringene EUs energimarked inviterte Statkraft og Bloomberg til seminar om framtidens lavutslippsscenarioer og hvordan energimarkedet kan se ut fremover.

Statkraft og Bloombergs analyser viser at fremtidens energimarked vil være basert på fornybare ressurser som vind- og solenergi. Spesielt fremhevet Statkrafts visepresident, Jon Vatnaland, den eksplosive økningen i solenergi som et eksempel på hvordan det europeiske energimarkedet er i forandring.

Fornybare ressurser med behov for vannkraft og naturgass
Bloomberg har i sine analyser estimert at prisen på fornybar energi vil fortsette å gå ned. Hvis prisen på batterier og lagringsteknologi fortsetter å falle i samme tempo som i dag, er det estimert at fornybar energi vil være den dominante energiressursen i markedet i fremtiden. For eksempel estimerer Bloomberg at i et scenario med fallende priser for fornybare ressurser og batterier kan så mye som 74 prosent av energien i Storbritannia komme fra fornybare ressurser.

Et framtidig energimarked basert på fornybare ressurser vil ha dager hvor tilgangen på fornybar energi vil være større. Dette kan for eksempel være dager med mye vind og sol, mens dager med lite vind og sol vil føre til lav tilgang på fornybare ressurser. Det er spesielt på dager med lite vind og sol, vannkraft og naturgass kan ha en viktig rolle. Ettersom dette er energiressurser med forholdsvis lavt karbonutslipp som kan lagres og øke produksjonen raskt når det er behov. For norsk vannkraft er derfor elektriske kabler til EU spesielt viktig, ettersom det gir tilgang til et stort marked som har behov for slik elektrisitet på energifattige dager.

Blant annet vil flere land i EU bli nødt til å fase ut bruk av kull for å redusere sine drivhusgassutslipp. Spesielt for disse landene kan bruken av naturgass øke. I tillegg vil norske energikabler til EU kunne bidra med fornybar vannkraft på dager med lite sol og vind, mens EU kan bidra med sol og vindkraft på energirike dager til Norge.

Les Statkraft sin rapport her.

Les Bloomberg sin rapport her.

Presentasjonene fra seminaret finnes her og her.

Les mer om EUs lavutslippsstrategi her.