Romanias formannskap vektlegger samhørighet og felles verdier

romania

1. januar tok Romania over formannskapet i EU. Øverst på agendaen står fellesskap og europeiske verdier.

De foregående formannskapslandene Estland, Bulgaria og Østerrike hadde i deres formannskap fokus på sikkerhet og migrasjon. Målet var å redusere antallet irregulære migranter og videreutvikle et felles europeisk system for å håndtere migrantene.

De nye formannskapslandene Romania, Finland og Kroatia fokuserer alle på felles verdier og å styrke økonomisk, sosial og territorial samhørighet. Romanias presidentskap er i en viktig periode for EU, i slutten av mars vil Storbritannia forlate EU og i mai er det valg til Europaparlamentet.

Siden Romania ble medlem av EU i 2007 har landet opplevd stor økonomisk framgang og har i dag svært lav arbeidsledighet, men har store problemer med hjerneflukt til andre EU land. Politisk preges Romania av korrupsjon og ustabilitet, noe som gjorde at det i høst lenge var uklart om Romania vil være klare til å ta over presidentskapet.

Det rumenske presidentskapet har fire hovedtemaer i sitt program:
Et integrert Europa.

  • Et tryggere Europa.
  • Europa som en sterkere global aktør.
  • Et Europa med felles verdier.

De fire prioriteringen har rot i globale utfordringer, hvor det er forventet at EU skal ta et større internasjonalt ansvar.

Bakgrunn

EU-formannskapenes hovedfunksjon er å lede møtene i Det europeiske råd, sette dagsorden og være i løpende dialog med de andre EU-institusjonene.

Siden Lisboatraktaten trådde i kraft i 2010 har formannskapene blitt organisert i såkalte trioer, hvor tre land av gangen samarbeider om formannskapsprogrammene, for å oppnå best mulig koordinering. Hver trio inkluderer minst et land som ble EU-medlem i 2004 eller senere. Den nåværende trioen frem til juni 2020 består av Romania, Finland og Kroatia.