14 June 2019

Det europeiske råd møtes for å utpeke nye ledere

European Council

Foto: Europaparlamentet

Den 20. til 21. juni vil Det europeiske råd, forsamlingen av nasjonale stats- eller regjeringssjefer, rådets egen president (Donald Tusk) og Europakommisjonens president (Jean Claude Juncker) møtes for å diskutere den neste institusjonelle syklusen. Et hovedmål med møtet er i lys av Europavalget å utpeke ny Kommisjonspresident, ny president av Rådet og en ny president av Europarlamentet.

Årets EU valg var historisk ettersom sosialdemokratene og de kristen-konservative partiblokkene ikke lenger har majoritet i parlamentet. Dette medfører en komplisert prosess hvor Europarlamentet og EUs stats- og regjeringssjefer sammen må bli enige om hvem som skal få de nye lederposisjonene i Unionen. Den nye Europakommisjonen må godkjennes av Europarlamentet ved enkelt flertall og er derfor avhengig av støtte fra parlamentet, samtidig som den nye presidenten må få støtte av 55% av medlemslandene og representere minst 65% av EUs innbyggere i Europarådet.

Det er også forventet at stats- og regjeringssjefene vil klargjøre en strategi for EU i de neste årene. I strategien forventes det at satsingen på et klimanøytralt EU med en sirkulær økonomi vil være viktig.

Les mer om Europarlamentsvalget her.

Finn agendaen for det europeiske råds toppmøte her.

Share