31 October 2021

Energi på dagsorden under EU-rådgiverforum

Fra venstre: Ragnar Semundseth, energiråd ved Norges delegasjon til EU, fysiske deltakere i Stavanger (i midten), Jo-Kristian Stræte Røttereng, seniorrådgiver i Enova, og Runa Monstad, direktør ved Stavangerregionens Europakontor.

Vet du hvilke muligheter som finnes for norske aktører under EIC Accelerator og EUs innovasjonsfond? Dette, og mer til, var tema da EU-rådgivere fra hele Rogaland var samlet fysisk og digitalt for å snakke om energi.

EU-rådgiverforum er en regional arena hvor rådgivere innen Europa-relatert arbeid samles for å utveksle erfaringer og få ny faglig innsikt. 28. oktober ble andre utgave av forumet arrangert – denne gangen med energi på dagsorden.

Stavangerregionens Europakontor er medarrangør av forumet, sammen med UiS og Rogaland fylkeskommune, der vi blant annet bidrar med innledre fra Brussel.

EIC Accelerator: Globale løsninger med høy risiko

Ida Jarvik Hetland, seniorrådgiver i Innovasjon Norge, fortalte om EIC Accelerator i forumet. For å få støtte under akseleratoren er kriteriene at prosjektet skal ha høy risiko, i tillegg til å være med å løse globale utfordringer i tråd med EUs strategi.

Midlene skal videre gå til prosjekter som har potensial til å bidra til verdiskapning, og da spesielt innenfor “deep tech”. Oppfyller prosjektet disse kriteriene er det muligheter for små og mellomstore bedrifter å få midler. Under vises første del av søknadsprossen:

Fra Ida Jarvik Hetlands presentasjon – Første steget i søkandsprossesen i EIC Accelerator

Neste steg i prosessen er å sende inn en fullstendig søknad. Tredje, og siste steg er intervju i Brussel. Innovasjon Norge gir tett og god oppfølging under hele prosessen. Ta kontant med Ida Jarvik Hetland dersom du ønsker mer informasjon.

Vi har tidligere intervjuet Jarvik Hetland om jobben hun gjør som EU-rådgiver for regionen. Intervjuet kan du lese her.

EUs innovasjonsfond: Dekker driftskostnader i opptil ti år

På programmet var også et innlegg fra Jo-Kristian Stræte Røttereng om EUs innovasjonsfond. Stræte Røttereng er seniorrådgiver i Enova, som arbeider med målrettet markedsendring for å nå klimamålene.

Som en del av EUs kvotesystem, har norske aktører tilgang til EUs innovasjonsfond, finansiert av kvotesystemet.

Det unike med midlene fra EUs innovasjonsfond er at de dekker drift av prosjektet i opptil ti år. På den andre siden er det et kriterium at prosjektet er markedsklart og har høy innovasjonsgrad.

Stræte Røttereng understrekte at det er krevende å søke på disse midlene – men at gevinsten kan bli enorm. Under kan du se et bilde fra hans presentasjon, hvor kriteriene for tildeling listes opp:

Fra Jo-Kristian Stræte Røtterengs presentasjon

Enova kan bistå i søknadsprosessen med:

  • Generell veiledning og informasjonsdeling
  • Rådgiving gjennom søknadsperioden og vurdering opp mot nasjonale ordninger
  • Webinarer
  • Prosjektetableringsstøtte (inntil 500 000kr)
  • Vurdering av prosjektskisser
  • Søknadsutviklingskurs i november og januar
  • Én til én: strategisk mentorering for enkeltprosjekter

Les mer om EUs “klimagulrot” her.

Innleggsholdere fra Brussel

To innleggsholdere var også med direkte fra Brussel. Ragnar Semudseth, energiråd i Norges delegasjon til EU, delte av sin innsikt på energifeltet. Han ga tydelig uttrykk for at EU-Kommisjonen står fast ved Green Deal, til tross for et krevende år med pandemi.

Semundseth snakket også om “Fit for 55”, og hvordan 2021 på mange måter har vært “lovgivningens år”: Å nå klimanøytralitet innen 2050 har blitt et juridisk forpliktende mål.

Eirik V. W. Lønning, som er nasjonal ekspert i Europakommisjonen, bidro til forumet med sin brede kunnskap om hydrogen. Eirik fortalte blant annet om fordelene ved å være med i partnerskap, som European Clean Hydrogen Alliance og Hydrogen Europe.

Takk til alle som deltok!

Neste EU-rådgiverforum arrangeres i februar, med helse og omsorg som tema.

Share