5 July 2024

EØS-midlene endelig i boks


I juni kom endelig nyheten om at EØS-midlene er godkjent av alle EU-landene. Dette skjer syv måneder etter den opprinnelige enigheten allerede kom før jul i fjor.

Det indre marked er ikke gratis

EØS-midlene blir ofte beskrevet som inngangsbilletten inn til det indre marked for Norge, Liechtenstein og Island. Det er en utbetaling fra de tre landene til EU, og pengene skal gå til sosial og økonomisk utjevning blant medlemslandene. Samtidig styrker denne støtten også samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene. I praksis står Norge for om lag 97% av beløpet.

Avtalen strekker seg syv år av gangen og avtalen som nå ble godkjent gjelder fra 2021-2028. Summen for Norge ligger på rundt 38,5 milliarder kroner over disse syv årene.

FMO er en nøkkelspiller

Midlene blir forvaltet av Financial Mechanism Office (FMO), som til daglig analyserer og vurderer ulike initiativer i Europa som skal bidra til sosial utjevning. Dette kan variere fra prosjekter innen infrastruktur til støtteordninger for sivilsamfunn.

Medlemsstater i EU med brutto nasjonalinntekt under 90% av EU sitt gjennomsnitt har mulighet til å motta støtte. For perioden 2014-2021 gjaldt dette for 15 EU-land.

Det har hele tiden vært viktig for FMO å få denne avtalen på plass for å ha forutsigbare arbeidsforhold i tiden framover.

Ungarn holdt tilbake

Avtalen for EØS-midlene kom på plass på kvelden 30. november 2023, og var allerede da kraftig på overtid. Siden det har det tatt flere måneder å få godkjent avtalen fra EU sin side. Grunnen til det er Ungarn, som har stukket kjepper i hjulene på prosessen.

Ungarn sin demokratiske tilbakegang de siste årene har skapt bekymring. FMO har holdt tilbake utbetalinger til landet på grunn av deres nedslående tilnærming til sivilsamfunnet.

Men etter syv måneder, og akkurat i det Ungarn tar over presidentskapet i Rådet, har de altså valgt å slippe opp presset på avtalen om EØS-midlene.

Fokusområder

I den kommende perioden vil Norge fortsette samarbeidet på grønn omstilling, innovasjon, forskning og utdanning, samt støtte til sårbare grupper og sivilt samfunn. Midler vil også bli øremerket til land som har spesielle utfordringer grunnet Russlands angrep på Ukraina.

Samarbeidet med internasjonale organisasjoner vil videreføres, med fokus på kvinners rettigheter, likestilling og digitalisering.

ShareAuthor

Ola Reinseth